image
Foreningskalender

Læs mere - Tryk på dato

Mest læste indlæg

B

Internet på havet med Net 1.

Net 1 besøger Århus Havn d. 26. og 27. juli fra kl. 11 – 17, kom og hør mere om internet på havet.
Det foregår i AMK KLubhus, Kystpromenaden

 

MØDEREFERATER

Bestyrelsesmøder  2014
Tovholdermøder  2014
Medlemsmøde 11/2-14 
Ekstra Årsmøde 13/12-12
Havneudvalget

25/06-13 

Husudvalget  02/10-13
 Årsmøde 2014 08/03-14 
   

NYHEDSARKIV
image

 

Træskibsforeningen i Aarhus har bl.a. til formål at fremme bevarelsen af ældre bevaringsværdige træfartøjer og kopier heraf under videst mulig hensyntagen til disses kulturhistoriske værdi.

Sommer hilsen fra Formanden


Sejl vel og husk godt sømandskab

 Kære medlemmer

Det har været dejligt at følge hvordan alle pladserne i havnen bliver fyldt op og presenningerne kommer af.  Og igen tusind tak til alle for et meget vel gennemført St Hans, der bragte byen for TSA sammen. Det tegner igen til en god sejlsæson med masser af godt sejlvejr indtil videre. I denne anledning vil jeg gerne minde alle medlemmers ansvar på søen og i havn for deres fartøj og dets besætning. Skipper har ansvaret for at der udøves godt sømandskab. Men hvad er så det?

Vi, der kun er på søen en gang i mellem, skal huske de kræfter med hvilken vind og bølger kan tumle rundt med vores skib. Vi skal huske at vejret hurtigt kan forandre sig, at et skib skal være vel vedligeholdt for at kunne holde til mosten og at selv i solskin og magsvejr kan gaster eller passagerer uforvarende ryge overbord, og vi derfor alle skal sikre at alle om bord kan bære en redningsvest. Det er ikke for at male fanden på væggen, jeg tager dette op, men fordi ubetænksomhed og dårligt sømandskab i de senere år har kostet menneskeliv.

Godt sømandskab er en måde at leve, arbejde og holde fri på til søs og i havn, så man hviler på alle de erfaringer, der er samlet op gennem mange, mange år om, hvordan man gøre alt dette og kommer velbeholdent i land sammen med alle gaster og passagerer. Sømandskab er ejerfølelse og ansvar for skib, gaster og passagerer. Sømandskab er at forebygge at farlige situationer opstår ved at skib og grej er i ordentlig stand, og ligger på sin plads, at vejrmeldingen er hørt og forstået og at skibet er ryddeligt og ting er fastgjort. Sømandskab er en måde at reagere på i forskellige situationer, så man beskytter og hjælper hinanden til at overkomme de situationer hvor farlige situationer opstår. Sømandskab er evnen til at overskue flere problemer og løse dem alle med lige stort engagement, så sejladsen blive en succes for alle om bord.

Det er fartøjets skipper, der har hovedansvaret, men alle om bord har et medansvar for at udøve godt sømandskab. Har du nye venner med, der ikke har prøvet at sejle før, så brug den tid, der skal til for at sætte dem ind i hvordan man som ny på et fartøj udøver godt sømandskab. Så kan vi se frem til en endnu en dejlig sejlsæson.

Du skal vide, at hvis du som skipper undtagelsesvis tager mod penge af passagerer for at sejle med, der overstiger hvad svarer til de faktisk afholdte udgifter, der er forbundet med den konkrete sejlads, så anses det af søfartsstyrelsen som erhvervsmæssig sejlads uanset fartøjets størrelse og bygning. Dermed er du forpligtiget til at skibet skal synes af søfartsstyrelsen og have en sikkerhedsinstruks. Opfylder du ikke dette kan man straffes hårdt efter loven og skadelidte kan kræve en stor erstatning. Læs mere om dette på http://www.soefartsstyrelsen.dk/tema/sikkerhedmindrefartoejer/Sider/SikkerSejladsdk.aspx

Med sejlerhilsen og ønske til alle om god vid

Nils Bundgaard

Formand, TSA.
Skal TSA sætte nogle nye mål her i vores 30'te år?

Tovholderne og bestyrelsen holdt møde den 12 maj 2014 (Referat) og et af punkterne var at debattere om TSA skal sætte nogle nye mål, her hvor vi er fyldt 30 år og har skabt en velfungerende havn. Udgangspunktet for debatten var TSA's formålsparagraf i vedtægterne og debatten om udadvendte aktiviteter på årsmødet i marts. En organiseret brainstorm gav ca 85 udsagn fra de fremmødte organiseret i en NØGLE.

Nøglen giver et bud på

Hvor står TSA Nu i dag?

Hvilke Ønsker har TSA fremover?

Hvad er Grunden til at vi har de ønsker?

Men hvilken Last af ressourcer vil vi realisere ønskerne?

Hvad er Effekten for os af at realisere ønskerne?

Vi har samlet de mange udsagn i følgende som oplæg til medlemsmødet d 22/6. Det er summen af hvad de fremmødte udtrykte, og ikke en enkelt persons bud. Tag fat i dem, tænk over det, og deltag på medlemsmødet d 22/6 i at afgøre om vi skal sætte nye mål og om det skal være hvad der står i NØGLEN eller noget lignende.
Se opsummeringen i en printvenlig version (pdf) ved at klikke her

i
Kommende sager på havnen

i

Der arbejdes på at få befæstet dele af eller hele opfyldningen i løbet af sommeren, så området kan tages i brug til parkering og vinterpladser.


Den gamle mastekran på Østsiden er under planlægning til at blive genopført i forbindelse med renoveringen af udrustningsbroen ved den blå kran.

Der kommer derfor snart en opfording til dannelse af et "MATERIELLAUG".

Nærmere informationer kommer snart.

  Mest søgte informationer
  ANDRE KLUBBER OG FORENINGER

  Aarhus Beddingslaug

  E-mail adresser

  E-mail adresser

  Vejr- Vind - Vand