image
Foreningskalender

Læs mere - Tryk på dato

April
26. søsætning af kølbåde TSA
Maj
02. søsætning af kølbåde TSA
03. Standerudskiftning Træskibshavnen
10. søsætning af kølbåde TSA
Juni
14. "Nordsminde for fulde sejl" inviterer Nordsminde Havn
August
30. Pis Pot Cup


Få kalenderen som RSS
Mest læste indlæg

B

REFERAT FRA SIDSTE MEDLEMSMØDE
Åbner i nyt vindue

 

Mødereferater

Bestyrelsen  18/03-14
Medlemsmøde 11/2-14 
Ekstra Årsmøde 13/12-12
Havneudvalget

25/06-13 

Husudvalget  02/10-13
 Årsmøde 2014 08/03-14 
   

NYHEDSARKIV
image

 

Træskibsforeningen i Aarhus har bl.a. til formål at fremme bevarelsen af ældre bevaringsværdige træfartøjer og kopier heraf under videst mulig hensyntagen til disses kulturhistoriske værdi.

En milepæl i TSA´s historie bliver passeret i de kommende måneder.
Billedet øverst viser fotoredigering af TSAs forslag til Detailplan Vest.
Følg med i resultaterne af de kommende workshops.
Læs mere her...........
Foto: jb
ÅRSMØDE 2014

V

Årsmøde 2014 i Træskibsforeningen i Aarhus

Indkaldelse til ordinært årsmøde d. 8. marts 2014 kl. 13:00
i Sejlklubben Bugtens klubhus, kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

 

Se bilag til Årsmødet her

 

Dagsorden ifølge vedtægterne (de kan findes her under fanen ”om TSA”)

1. Valg af dirigent
2. Præsentation af fremmødte til referat (stemmeberettigede)
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af foreningens aktiviteter og budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent og havneleje.
7. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt

 

Indkomne forslag: (forslagene uddybes på årsmødet)

1. Forslag om ny stander til TSA
Der er rejst forslag om, at vi fra næste trykning af standere bruger TSAs bomærke, solkorset, MED teksten ”træskibsforeningen Aarhus”, som det ses øverst på nærværende indkaldelse.

2. Forslag om etablering af grønne skilte, som anviser ledige pladser til gæstesejlere.

 

 

Vel mødt!

De bedste hilsner,
Træskibsforeningen i Aarhus.

  Mest søgte informationer
  ANDRE KLUBBER OG FORENINGER

  Aarhus Beddingslaug

  E-mail adresser

  E-mail adresser

  Vejr- Vind - Vand