TSA Forside
Spar tid. BRUG SØGEFELTET i stedet for menuerne. Skriv hvad du ønsker at vide noget om
Scenen fra VM18 bliver stående til PisPotCup og Festugen.
Der blev lidt øl til overs efter VM18, så vi skal hjælpes ad med at drikke det til de næste begivenheder :-)
Skonnerten Johanne af Nakskov optages på Aarhus Bedding med en læk
SVARTLÖGA
Svartlöga er sejlet på langfart.
Træskibsforeningen ønsker en god rejse
Se filmen i fuld skærm. Tryk her
PIS POT CUP
PisPotCup sejles lørdag den 1. september.
Program og nærmere detaljer kommer lige straks.


Spisning efter sejladsen
Anne Marie har udsendt følgende:

Hej alle,

Som I sikkert ved, har vi Pis Pot Cup lørdag d. 1. sept.

Nina står som sædvanlig for sejladsplanlægning og udregning af sejladsens resultat.

Jeg laver en stor omgang chili con carne, som vi fortærer efter præmieuddelingen.

I bedes melde jer til, hvis I vil deltage i spisningen.

Der bliver mad til max. 50 personer. Er der flere tilmeldte, vil sejlerne blive prioriteret. Plus et max antal personer fra de store foreningsbåde. Er der f. eks. 12 tilmeldte både er der plads til ca. 4 personer pr. båd.

Man kan melde sig til ved e-mail:
Anne Marie Dinesen <imvamd@cc.au.dk>
eller pr. sms på 2242 6025.

Anfør navn + bådnavn.

VH

Anne Marie

Hvad sker der ellers ......

TSA FARTØJER PÅ
AARHUS BEDDING

Skibet 17. august 

Se aarhusbedding.dk

TRÆMASKINKURSUS
NYT kursus fredag den 10 august kl 17
For tilladelse til at anvende maskinerne i Træværkstedet afholdes kurser.

TRYK HER, hvis du vil se din tilladelse.
Det er kun medlemmer, der kan opnå tilladelse.
Det er muligt at tilmelde sig ønske om et kommende kursus, der meddeles via SMS, hvis det afholdes. 
FORENINGS KALENDER
Klik på begivenheden og læs mere om den
Online booking af salen

Rigtig mange medlemmer deltog i lørdagens arbejde med oprydning og brovedligeholdelse.
Se billederne fra dagen taget af fotograf Christian
Onsdag den den 6. juni tyvstartede brobyggerne med klargøring af plankerne, der skal bruges til arbejdsweekenden den 9.
Alle planker blev rejfet og smurt fra kl 16 til 20. 1000 tak til de tapre, der gjerde starten på arbejdsweekenden meget nemmere .
FORÅR
standerudskiftning lørdag den 5. maj 2018 kl 1300
STANDERUDSKIFTNING DEN 5. MAJ 2018
Der var stort fremmøde ved starten af 2018 sejlsæconen.
Hornene tudede og stander og flag blev sat.
Formanden talte om hvad der venter i årets begivenheder
VINTERSOLHVERV
Lav sol over Træskibshavnen
MEDDELELSE FRA TRÆVÆRKSTEDET
Følgende har materialer opmagasineret:
Wanda_Bellina_Zenit_Anna R_Mågen_Marta_Kampela_Sif_Wylemine_Step_Siff_Margrethe_Jørgen
Andersen_Karolina_Ejdern
For at finde det igen se opslag i træværkstedetNEDENFOR SES DEN RENOVEREDE ARBEJDSFLÅDE
DEN ER TIL RÅDIGHED NU VED MARGRETHE
LÆGGES PÅ PLADS EFTER BRUG
Højvande søndag aften den 29. oktober.
Efter de udsendte varsler var alle skibe højvandssikrede med løftede og slækkede fortøjninger.
På billedet er Mike fra Zenit færgemand for de der måtte sejles hjem

 SOMMERBREV FRA FORMANDEN
SCT. HANS AFTEN 23.JUNI 2017

Traditionen tro arrangerede TSA igen bålaften
Mange hundrede fik en hyggelig aften i tørvejr TRÆSKIBSHAVNEN SET FRA OVEN
Standerudskiftning 6.maj - efterfest v/ ungdomsudvalget

Efter standerhejsning er der fest. Vi invitere alle medlemmer samt venner af havnen(dem man ønsker at dele havnen med).

Vi kunne med dette arrangement godt tænke os at vise vores venner og bekendte hvilken havn vi ønsker at bidrage til, det håber vi også i har lyst til. Inviter derfor netop dem du ønsker at dele havnen med. 

Vi har arrangeret en række lege fx. sæt pæleormen på Kampela, slå spir i molen, kanonkugle petanque, hvalsafari, fiskedam, flaskepost tinder(til den tålmodige single) og skattejagt. 

Vi opstiller en bar som selv veteranmeldemmer har råd til. 

Musikken bliver ny men ikke moderne formentlig live ellers bliver det noget andet. 

Maden bliver syrisk for vi skal som søfolk altid være åben for nye himmelstrøg. Derudover skal maverne være rustet til at blive rystet i alle verdenshjørner. Den bliver også solgt til su/veteranvenlige priser. 

Vi tænder ild i båltønderne men tag for en sikkerheds skyld den tykke sweater på. 

Vi vil forsøge at gøre hallen til et imødekommende miljø for unge, gamle og dem imellem, der gerne skulle afspejle vores liv på havnen.


FORMANDENS FORÅRSHILSEN

 
Kære Medlemmer

En delvis kold påske er ved at være forbi. Vi håber at vejguderne sparer sammen til en dejlig sommer varslet af et sprudlende forår. Den ny bestyrelse har haft sit første møde og har fordelt opgaverne i mellem sig og referatet ligger på nettet. 
Det er gennem deltagelse i arbejdet i alle disse udvalg og fagområder at vores forening fungerer og lever. Så ser du en mulighed for at give en hånd med et af stederne, så tager du blot kontakt til tovholderen, hvad enten hun/han leder et udvalg eller er fagansvarlig. Har du en god ide eller et forslag, som rammer et af områderne, er det tovholderen du går først til. Alle tovholdere har et råderum og et budget fra bestyrelsen og de bestemmer inden for dette område, så længe at aktiviteten tjener vores formål og årsmødets vedtagelser. Tovholderne har bestyrelsesrepræsentanterne at tage fat i, hvis en ide skal vendes eller problemer skal vendes i bestyrelsen.
Der ligger et fyldigt referat af årsmødet på tsa.dk som du kan læse. Jeg kan konstatere at vores NØGLE stadig er en god ramme med de tre hovedmål i forlængelse af vores formål om at fremme bevarelsen af ældre bevaringsværdige træfartøjer og kopier heraf under videst mulig hensyn til disses kulturhistoristoriske værdi :

  • Nye og bedre faciliteter.
  • Fremme sejlads.
  • Udvikling af forening og havn udadtil til gavn for byens borgere.
Held og lykke til alle med forårets vedligeholdelse, og så ses vi på havnen til sejlads og aktiviteter :-). Kalenderen er opdateret og næste fælles aktivitet er standerudskiftning lørdag d 6/5 kl 13. 
Nils Bundgaard, TSA Formand
 
Hvis du søger et emne som f. eks. Udvalg, kontaktperson eller begivenhed, så skriv ordet i søgefeltet foroven. Det er nemmere end at finde en menu.

BILLEDER FRA TRÆSKIBSHAVNEN
Tillykke til Bjarke med 30 år.
Træhallen blev tømt for alle igangværende arbejder og SÅ blev der fest.

Senere bliver alt sat tilbage igen så fremstilling af master og klargøring af TSA juniorbåd kan fortsætte.

Det er det vi har hallen til og det kan snildt lade sig gøre, når alle hjælper med.
NORDLYSET (foto Niels Ravn)
Nordlyset, der er bygget i 1917 og renoveret for år tilbage, har yderligere i de senere år fået en gennemgribende renovering med nyt dæk, opstående og motorinstallation.
Det store arbejde med en ny aptering er også fuldendt med varmeinstallation m.m.
Den 10. februar 2017 sejlede Nordlyset igen for egen kraft med familien Kornerup, som de stolte ejere
12. februar brød solen frem
Tulle på prøvetur med køber 


Nytår 2016/17 kl 00:00
Træskibshavnen Nytår 2016 - Foto: Kurt Willy
VINTERSOLHVERV
HØJVANDE TIRSDAG I DECEMBER
 
VELKOMMEN
Velkommen gæstesejler
Welcome information
Willkommen info

GÆSTEPRISER

Under12 meter 

145 kr / nat


Over 12 meter 

160 kr/nat 


Strøm tilkøb
25 kr/nat

 KONTINGENT 2018
Kontingentopkrævning for 2018 udsendes i disse dage
I år er kontingentet forhøjet med hhv. kr.  100,-  og kr. 50,- (for unge under 25 år)
Formål er at spare op til nyt klubhus

 jfr. årsmødebeslutning i 2017 

 

Medlemsskab 

 

 

Kontingent/2018 

 

 

 Fartøjsejere

 

 

      1390,- kr. 

 

 

 Personligt medlemskab

 

 

        522,- kr. 

 

 

 Personligt medlemskab venteliste

 

 

        522,- kr.

 

 

 Ungdomsmedlem fartøjsejer

 

 

        695,- kr.

 

 

 Ungdomsmedlem under 25 år

 

 

        261,- kr.

 

 Forskelskontingent for midlertidig plads på kontrakt 

         868,- kr.

 


Alle fartøjer under TSA stander skal være ansvarsforsikret kr. 350,- (obligatorisk)
Præmien herfor opkræves fremover som tillæg til kontingentet for fartøjsejere.Se eller ændre dine data

Ved at logge ind på "Medlemslogin" kan du se og/eller ændre dine data. Det er nemmest at bruge mobiltelefon nr.

Første gang trykker du på "Glemt adgangskode". Det giver en ny side, hvor du taster dit mobilnummer.

Omgående tilsendes en SMS med en adgangskode, og du gar tilbage til medlemslogin.

Den kode bruges med mobilnr. som brugernavn. Efter login kan du se dine data og ændre til din egen adgangskode.
Der kan også bruges e-mail i stedet for mobilnummer, og her bliver koden sendt til den indtastede e-mail adresse.
Klik her for printvenlig vejledning
/Vejledninger 

Du behøver ikke at huske/gemme koden, idet du altid kan trykke på "Glemt adgangs-kode" og omgående få en ny tilsendt.

Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32 | 8000 Aarhus C | CVR nr 33114338 | E-mail: tsa@tsa.dk