TSA Forside

BREAKING NEWS:
 

Nyt fra bestyrelsen.

Som et nyt initiativ til at forbedre informationsniveauet i foreningen vil bestyrelsen med regelmæssige mellemrum udsende et skriv, der går lidt dybere ind i de problemer, som vi arbejder med.

I dette skriv vil vi komme omkring 3 emner, nemlig: Nye maskiner i træværkstedet. Sortvandsproblematik i havnen. Brygger.

Nye maskiner i træværkstedet.

Takket være fondsansøgninger og en lille smule held, er det lykkedes, at skaffe 58.750 kroner fra CAC-fonden til indkøb af en ny tykkelseshøvl og en ny afretter. De nuværende to maskiner er de ældste i samlingen, og ganske dyre i drift. Slibning af klinger er meget dyrt i vore dage, og reservedele kan være vanskelige at skaffe. Endvidere er de nuværende maskiner ikke oprindeligt byggede til spånsugning, så de nye vil selvsagt være langt mere effektive på det punkt. De nye maskiner er også nemmere og billigere at vedligeholde. Der er desværre 12 ugers leveringstid, men bortset fra det, er det da en solstrålehistorie.

Sortvandsproblematik.

Det er til gengæld ikke en solstrålehistorie. Havnen er meget opmærksom på problemet med, at nogle af boskibene i havnen, altså ikke nødvendigvis fra TSA, tømmer deres holdingtank direkte i havnen. Der er set unævnelige sager drive rundt, og havnen er ikke imponeret over, hvor ofte pumpestationen bliver brugt. Det skal indskærpes, at boskibene enten skal bruge havnens pumpestation eller rekvirere en slamsuger. Nestor bruger med succes følgende firma, der kan anbefales: Risskov Kloakservice, 86174030. Hvis problemet ikke forsvinder, kan det få alvorlige konsekvenser, med en masse bøvl, fx. plombering af udløbet fra holdingtanken. Og i sidste ende kan det få uheldig indflydelse på havnens holdning til, at folk bor på deres både. For en god ordens skyld er her en side fra Dansk Sejlunion, der forklarer reglerne omkring holdingtanke: http://www.sejlsport.dk/baadejer/praktisk-viden/soetoilet-og-holdingtank

Brygger.

Der er ved at komme skred i processen omkring bryggerne. I første omgang bliver der arbejdet med bryggen foran klubhuset. Havnen er villig til at dispensere fra kravet om ikke at bruge trykimprægneret træ, et glædeligt budskab. Endvidere har bestyrelsen besluttet, at søge professionel hjælp til konstruktion, dimensionering og materialevalg. Fra bestyrelsen arbejder Jim Sørensen, ”Olga” og Jens Fick, ”Christian af Bønnerup” på sagen i samarbejde med Nikolaj Kornerup, ”Nordlyset”, som er tovholder på broudvalget. Hvad angår bryggen ved Nordre Mole, er sagen stadig uafklaret. Foreningen har begrænsede økonomiske ressourcer, og vi kommer på den ene eller anden måde selv til at betale for bryggerne. Når vi har et færdigt oplæg til projektet, er der mulighed for at søge fonde, men ikke før.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Spar tid. BRUG SØGEFELTET i stedet for menuerne. Skriv hvad du ønsker at vide noget om
Var der noget der ikke gav resultat?
Så skriv til webmaster@tsa.dk
KONTAKT TSA


Skriv til foreningen
tsa@tsa.dk

Som medlem af TSA kan du se din profil ved at logge ind her til højre med mobilnr. eller e-mail. Du kan se og rette dine data, samt alle dine betalinger.

Du får en adgangskode via SMS eller e-mail ved at trykke på "Glemt adgangskode"

FORENINGSKALENDER
Tryk på begivenheden og læs mere
SET OG SKET
Hønen bliver hævet i småstykker den 12. februar 2019
NESTOR ER TILBAGE
I diset vejr og småregn og -vind blev Nestor varpet hjem fra beddingsophold i 10 uger
PÆLERAMNING VED VESTBROEN
TAK FORDI ALLE VAR HURTIGE
DER ER NU RAMMET SKINNER NED VED DE DÅRLIGE PÆLE.
IDEN KOMMENDE UGE KOMMER SMEDE OG BOLTER FAST OG SKÆRER AF
DER KOMMER BESKED NÅR DER KAN FLYTTES TILBAGE.


Så er Nestor på Aarhus Bedding. Det er beddingens max kapacitet 63 BRT 21 meter lang 6 meter bred.
De hydrauliske støtter placerede Nestor perfekt på midten af vognen. Kiler ikke nødvendige.


ARBEJDSWEEKEND 6/7 0KT. 2018
Omkring 40 medlemmer deltog lørdag i efterårets arbejdsweekend.
Pladsfolkene flyttede stativer på plads og ryddede op. Vand og strøm til vinterpladsen blev etableret. Strøm er færdig og vandforsyningen skal kobles til huset.
Herunder broudvalget, der efter planen afmonterede dækplankerne nor og syd for verandatrappen. Det for at konstatere tilstanden på de langsgående vanger. Nu er der åbent til vurdering af næste fase.
Der kommer flere billeder i næste uge
LIMFJORDEN RUNDT

Spray 2, Aarhus overhaler Valkyrien, Hobro
fotos fra FB "lImfjorden Rundt"


TRÆSKIBSHAVNEN
Mikkel, PETREA har fået Hønens mast og den fældes som et træ. 
Perfekt savsnit med kontrol af retningen.
(Supervisor træfældning Poul KJærgaard)
UDVALG
TSA styres af UDVALG med en tovholder udpeget af Bestyrelsen
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32 | 8000 Aarhus C | CVR nr 33114338 | E-mail: tsa@tsa.dk