TSA Forside

BREAKING NEWS: WOODEN ISLAND NU PÅ LØRDAG DEN 16.SEPTEMBER FRA KL 1600

Spar tid. BRUG SØGEFELTET i stedet for menuerne. Skriv hvad du ønsker at vide noget om
WOODEN ISLAND 2017

For fjerde år i træk skaber vi en midlertidig ø af skibe på vandet. I år bliver det et samarbejde mellem Svartlöga og Træskibsforeningen. Det finder sted lørdag den 16. september, og alle er velkomne. Vi opfordrer foreningens medlemmer til at deltage. 
Som noget nyt bliver vi inde i havneområdet i bassinet foran Træskibsforeningens klubhus. Det vil være muligt at stige ombord fra land, og du er dermed ikke forpligtet til at have en båd for at deltage, men jo flere både, jo større ø.

Selve arrangementet starter kl. 16:00. Eftermiddagen og aftenen igennem vil der være flere musikalske og kunstneriske indslag på programmet. Lanterne fra åbningsceremonien af Kulturhovedstad 2017 vil være ombord, og der vil være ølsalg på kajen. 

På programmet er:
Louise Vangsgaard
Pia Nygaard
Boreas
Trubaduren

Nedenfor er optagelser fra de tidligere års Wooden Island.
2016: http://svartloga.dk/galleri/?aid1=1133924149996132#fbalbum1
2015: http://svartloga.dk/galleri/?aid1=932712983450584#fbalbum1
2014: https://www.youtube.com/watch?v=cFpDlLN92uA


NB. besejling af nogle pladser I Træskibshavnen i tidsrummet for arrangementet kan være forbundet udfordringer. 

 

 

Kære Alle

På forslag af tovholderne er arbejdsweekenden flyttet til den 23-24 september. Der er meget at lave grundet nye krav fra Teknik og Miljø angående rottebekæmpelse, og der er stadig brodække der skal skiftes. Vi ser frem til at mange møder op. Der vil være god mad, drikkelse og arbejdssamvær.

Bedste Hilsner

Bestyrelsen

FORENINGS KALENDER
Klik på begivenheden og læs mere om den
Online booking af salen

ARBEJDSWEEKEND
23. OG 24. SEPTEMBER
Følg med her - Der kommer flere detaljer om opgaverne


SOMMERBREV FRA FORMANDEN

Kære Medllemer

Jeg sidder sammen med Pia og nyder en formidabel smuk sommeraften i Mölle havn på Kullens vestkyst i det gode skib Fortuna 1928. Hvor er det et privilegie at bare kunne sejle rundt der man har lyst i en smuk træsejler og nyde dagen og friheden fra arbejdets daglige pligter og bare gøre hvad man har lyst til. Det er en lille havn og vi er det eneste og største besøgende træskib i havnen. Det bringer mange anderkendende kommentarer til og billeder bliver taget tidligt og sille af forbipasserende.

Alt dette er en herlig løn for samværet med vore skibspartnere og dem, der har hjulpet os i vinter og forår med hyggeligt og omhyggeligt arbejde med vedligeholdelse og fornyelse. Jeg hilser alle dem i foreningen, der sikkert oplever det samme med deres forberedelser og sejleroplevelser. Jeg hilser alle dem, der har et projekt foran sig inden de er sejlklare. Jeg hilser alle dem, der i stedet blot nyder vores havn for det dejlige sted, det er at opholde sig. Jeg takker alle aktive medlemmer for deres bidrag til, at vi har en velfungerende forening og en dejlig havn med masser af træskibe.

Hos bestyrelsen har vi arbejdet med flere emner og referaterne er lagt op. Vi har viet udviklingen af regler for skibes beboelse stor opmærksomhed. Sport Og Fritid lage et forslag frem, som vi sammen med de andre foreninger fik taget af bordet, da det ikke var i orden. I stedet skal en arbejdsgruppe komme med et nyt forslag. Vi har taget initiativ til at foreningerne mødes med Teknik og Miljø, som Sport og Fritid mener har en myndighed at udøve i denne sag. Det er et gråzone felt da skibene er under søfartsstyrelsens myndighed og havneanlæg er kommunens myndighed og med en noget uklar fordeling mellem Teknik og Miljø og Sport og Fritid. Bestyrelsen forfølger sagen ud fra årsmødet beslutninger herom og i samarbejde med de andre foreninger i havnen.

Parallelt hermed har bestyrelsen samarbejdet med Folkeregistret under Borgerservice om at rydde op i de mange folkeregisteradresser, der var tilknyttet Fiskerivej 32. Det er nu kun TSA foreningen, der har den adresse. Folk der bor på et skib for et nyt nummer på Fiskerivej. Vi har på Sport og Fritids opfordring og sammen med de andre foreninger indvilliget i ikke at optage nye beboere på skibe indtil debatten om beboelse på skibe er ført til ende i løbet af efteråret.

Foreningen markerede sig igen i år med en meget velbesøgt Stk. Hans aften. Tak til alle der bar denne aften med forberedelse og gennemførsel, og som igen gav en god gryde guld til foreningen. Særlig tak til den organisatoriske rygrad Anne Marie, som tjekker at det hele sker, og ikke synes det er noget, men det synes bestyrelsen faktisk det er. Næste arrangement er P.Pot Cup og et efterfølgende åbent skib (26/8), som bestyrelsen opfordrer så mange som muligt at deltage i. Begge dele bliver annonceret ud i byen, dels af kommunikationsudvalget og dels af Den Blå Rambla, som igen i år er aktiv med arrangementer i den uge.

Endelig har der været arbejdsweekend med god deltagelse, tak for det, og dem der ikke kunne den weekend kan bidrage hver torsdag kl 14 til at skifte planker. Vi mangler stadigt mange og Bargisen er klar hver torsdag kl 14 med værktøj og foreningen giver vådt og lidt tørt.

Mange gode sejlerhilsner Og fortsat god sommer til alle

Nils Bundgaard

TSA Formand

SCT. HANS AFTEN 23.JUNI 2017

Traditionen tro arrangerede TSA igen bålaften
Mange hundrede fik en hyggelig aften i tørvejr Standerudskiftning 6.maj - efterfest v/ ungdomsudvalget

Efter standerhejsning er der fest. Vi invitere alle medlemmer samt venner af havnen(dem man ønsker at dele havnen med).

Vi kunne med dette arrangement godt tænke os at vise vores venner og bekendte hvilken havn vi ønsker at bidrage til, det håber vi også i har lyst til. Inviter derfor netop dem du ønsker at dele havnen med. 

Vi har arrangeret en række lege fx. sæt pæleormen på Kampela, slå spir i molen, kanonkugle petanque, hvalsafari, fiskedam, flaskepost tinder(til den tålmodige single) og skattejagt. 

Vi opstiller en bar som selv veteranmeldemmer har råd til. 

Musikken bliver ny men ikke moderne formentlig live ellers bliver det noget andet. 

Maden bliver syrisk for vi skal som søfolk altid være åben for nye himmelstrøg. Derudover skal maverne være rustet til at blive rystet i alle verdenshjørner. Den bliver også solgt til su/veteranvenlige priser. 

Vi tænder ild i båltønderne men tag for en sikkerheds skyld den tykke sweater på. 

Vi vil forsøge at gøre hallen til et imødekommende miljø for unge, gamle og dem imellem, der gerne skulle afspejle vores liv på havnen.


FORMANDENS FORÅRSHILSEN

 
Kære Medlemmer

En delvis kold påske er ved at være forbi. Vi håber at vejguderne sparer sammen til en dejlig sommer varslet af et sprudlende forår. Den ny bestyrelse har haft sit første møde og har fordelt opgaverne i mellem sig og referatet ligger på nettet. 
Det er gennem deltagelse i arbejdet i alle disse udvalg og fagområder at vores forening fungerer og lever. Så ser du en mulighed for at give en hånd med et af stederne, så tager du blot kontakt til tovholderen, hvad enten hun/han leder et udvalg eller er fagansvarlig. Har du en god ide eller et forslag, som rammer et af områderne, er det tovholderen du går først til. Alle tovholdere har et råderum og et budget fra bestyrelsen og de bestemmer inden for dette område, så længe at aktiviteten tjener vores formål og årsmødets vedtagelser. Tovholderne har bestyrelsesrepræsentanterne at tage fat i, hvis en ide skal vendes eller problemer skal vendes i bestyrelsen.
Der ligger et fyldigt referat af årsmødet på tsa.dk som du kan læse. Jeg kan konstatere at vores NØGLE stadig er en god ramme med de tre hovedmål i forlængelse af vores formål om at fremme bevarelsen af ældre bevaringsværdige træfartøjer og kopier heraf under videst mulig hensyn til disses kulturhistoristoriske værdi :

  • Nye og bedre faciliteter.
  • Fremme sejlads.
  • Udvikling af forening og havn udadtil til gavn for byens borgere.
Held og lykke til alle med forårets vedligeholdelse, og så ses vi på havnen til sejlads og aktiviteter :-). Kalenderen er opdateret og næste fælles aktivitet er standerudskiftning lørdag d 6/5 kl 13. 
Nils Bundgaard, TSA Formand
 
Hvis du søger et emne som f. eks. Udvalg, kontaktperson eller begivenhed, så skriv ordet i søgefeltet foroven. Det er nemmere end at finde en menu.

BILLEDER FRA TRÆSKIBSHAVNEN
Tillykke til Bjarke med 30 år.
Træhallen blev tømt for alle igangværende arbejder og SÅ blev der fest.

Senere bliver alt sat tilbage igen så fremstilling af master og klargøring af TSA juniorbåd kan fortsætte.

Det er det vi har hallen til og det kan snildt lade sig gøre, når alle hjælper med.
NORDLYSET (foto Niels Ravn)
Nordlyset, der er bygget i 1917 og renoveret for år tilbage, har yderligere i de senere år fået en gennemgribende renovering med nyt dæk, opstående og motorinstallation.
Det store arbejde med en ny aptering er også fuldendt med varmeinstallation m.m.
Den 10. februar 2017 sejlede Nordlyset igen for egen kraft med familien Kornerup, som de stolte ejere
12. februar brød solen frem
Tulle på prøvetur med køber 


Nytår 2016/17 kl 00:00
Træskibshavnen Nytår 2016 - Foto: Kurt Willy
VINTERSOLHVERV
HØJVANDE TIRSDAG I DECEMBER
 
VELKOMMEN
Velkommen gæstesejler
Welcome information
Willkommen info

Se eller ændre dine data

Medlemslogin er åbnet igen.
Der kan ikke ses fartøjsdata og navigationsuddannelse.

Ved at logge ind på "Medlemslogin" kan du se og/eller ændre dine data. Det er nemmest at bruge mobiltelefon nr.

Første gang trykker du på "Glemt adgangskode". Det giver en ny side, hvor du taster dit mobilnummer.

Omgående tilsendes en SMS med en adgangskode, og du gar tilbage til medlemslogin.

Den kode bruges med mobilnr. som brugernavn. Efter login kan du se dine data og ændre til din egen adgangskode.
Der kan også bruges e-mail i stedet for mobilnummer, og her bliver koden sendt til den indtastede e-mail adresse.
Klik her for printvenlig vejledning
/Vejledninger 

Du behøver ikke at huske/gemme koden, idet du altid kan trykke på "Glemt adgangs-kode" og omgående få en ny tilsendt.

Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32 | 8000 Aarhus C | CVR nr 33114338 | E-mail: tsa@tsa.dk