Bestyrelen er på møde den 4. april 2019 konstitueret som vist nedenfor.

Formandsbreve 2019
Tidligere formandsbreve
Referater fra bestyrelsesmøder fra år 2000 til d.d.
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32 | 8000 Aarhus C | CVR nr 33114338 | E-mail: tsa@tsa.dk