Debat om og valg af forslag til mastekran. På sidste medlemsmøde var der tre forslag oppe at vende. Vi bad forslagsstillerne om at konkretisere deres forslag mht placering, arbejdsindsats og økonomi og forelægge det på et møde i Januar.
        Debat om og beslutning om nye værkstedsregler. Træværkstedsudvalget foreslår nedenstående regler og tiltag som bestyrelsen mener er fornuftige - vi taler den igennem og beslutter deres endelige udformning.
        Debat om TSA's aktiviteter ifm kapsejlads WM i 2018. Hvad vil vi og hvad kan vi - Jens Fick og Niels Ravn beretter at WM organisationen gerner ser os deltage. De fortæller herom og præsenterer ideer. 

Forslag til træværksted regler og tiltag:


        Enkle anvisninger sikkerhed og betjening hænges op ved alle maskiner
        Alle skal igennem et nyt kørekort.
        Der tilbydes instruktion i faglig rigtig brug af maskiner for ikke-fagkyndige. Træværkstedsudvalget kan kræve at et medlem tager dette kursus.
        Specialværktøj til maskinerne, fx propbor, skruetvinger, limpresse udlånes kun med regisrering og erstatningsansvar.
        Der opsættes et opslag om at al betjening er på eget ansvar og en opfordring til medlemmerne om at have en fritidsulykkesforsikring.
        Sker der beskadigelser af maskinerne og især af de skærende dele, så skal det med det samme rapporteres til træværkstedsudvalget.
        Træværkstedsudvalget afgør om der kan gøres erstatningsansvar for skader på maskinerne som følge af misbrug gennem en samtale med medlemmet.
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32 | 8000 Aarhus C | CVR nr 33114338 | E-mail: tsa@tsa.dk