Her kan nye medlemmer selv melde sig ind
Er du tilknyttet et bestemt skib bedes feltet med SKIBSNAVN udfyldt


MEDLEMSPRISER
Vil du være medlem, så læs om TSA HER (åbner i nyt vindue)
Foreningen har flere former for medlemsskab.
Kontingentet opkræves årligt gældende pr. 1. januar til 31. december via betalingskort.
 
 
Priser for medlemskab : 
Medlemsskab 
 
 
Kontingent/2019
 
 
 
 Fartøjsejere
 
 
      1390,- kr. 
 
 
 Personligt medlemskab
 
 
        522,- kr. 
 
 
 Personligt medlemskab venteliste
 
 
        522,- kr.
 
 
 Ungdomsmedlem fartøjsejer
 
 
        695,- kr.
 
 
 Ungdomsmedlem under 25 år
 
 
        261,- kr.
 
 
 Forskelskontingent for midlertidig plads på kontrakt 
 
         868,- kr.
 
 
Alle fartøjer under TSA-stander skal være ansvarsforsikring kr. 510,- (obligatorisk) uden vragfjernelse.
 
Præmien herfor opkræves fremover som tillæg til kontingentet for fartøjsejere.
 
HAVNEPRISER

Priser for fartøjsplads for 2019/20 bliver fastsat på årsmødet i marts 2019.
Fartøjsplads sidste år var 1000,- kr. + 205,- kr./m2. (længde gange bredde)

Beløbene opkræves årligt gældende pr. 1. april til 31. marts via betalingskort.

Denne pris er baseret på, at fartøjsejerne yder en årlig arbejdsindsats for Træskibsforeningen i Aarhus

Obligatorisk ansvarsforsikring kr. 500,-
Opkræves sammen med kontingent fartøjsejere.
Undtaget forenings/fondsejede, samt tilsynspligtige fartøjer.

Medlemmer på venteliste, der har fået tildelt en midlertidig plads på kontrakt, betaler yderligere kontingentforskellen op til Fartøjsejere, 868,- Kr. samt ansvarsforsikring 350,- kr. for 2018.

 
Andre ydelser i TSA
Leje af grejskur 300 kr/år for 1/4 skur

Leje af sal i klubhuset til en begivenhed for et medlem kr. 500 kr/dag 

 
Fortegnelse over brug af persondata i TSA
Tryk her for at læse om TSAs behandling af dine persondata


Medlemsskab af Træskibsforeningen findes i flere kategorier.
  • ​Fartøjsejere med ret til havneplads. Skal godkendes af Bestyrelsen efter indstilling af Havneudvalget.
  • Personlige medlemmer med stemmeret.                                Alle med interesse for Foreningen og dens formål kan optages som medlem.
  • Personlige medlemmer, der søger havneplads
  • Ungdomsmedlemmer, fartøjsejere under 25 år med ret til havneplads
  • Personlige ungdomsmedlemmer under 25 år
  • Personlige ungdomsmedlemmer under 25 år, der søger havneplads
  • Æresmedlemmer
MOBILEPAY
BETALINGER FOR ARRANGEMENTER
Mobilpay nr. 60139
BETALINGER FOR GÆSTELEJE
Mobilpay nr. 88062

 
Ønskes også havneplads i Træskibshavnen

Efter indmeldelse kan der søges om plads i havnen ved at udfylde fartøjsskemaet herunder
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32 | 8000 Aarhus C | CVR nr 33114338 | E-mail: tsa@tsa.dk