Medlemsskab/Priser
Her kan nye medlemmer selv melde sig ind
Er du tilknyttet et bestemt skib bedes feltet med SKIBSNAVN udfyldt


MEDLEMSPRISER
Vil du være medlem, så læs om TSA HER (åbner i nyt vindue)
Foreningen har flere former for medlemsskab.
Kontingentet opkræves årligt gældende pr. 1. januar til 31. december via betalingskort.

 

 

Medlemsskab 

Kontingent / 2017 

 Fartøjsejere

1290,- kr 

 Personligt medlemsskab

 422,- kr. 

 Personligt medlemsskab venteliste

 422,- kr.

 Ungdomsmedlem fartøjsejer

 645,- kr.

 Ungdomsmedlem under 25 år

 211,- kr.

 

 
HAVNEPRISER
 
Beløbene opkræves årligt gældende pr. 1. april til 31. marts via betalingskort.
Fartøjsplads er for 2017/18  1000,- kr + 205,- kr./m2. (længde gange bredde)

Denne pris er baseret på, at fartøjsejerne yder en årlig arbejdsindsats for Træskibsforeningen i Aarhus

Obligatorisk ansvarsforsikring kr. 350,-

Medlemmer på venteliste, der har fået tildelt en midlertidig plads på kontrakt, betaler yderligere kontingentforskellen op til Fartøjsejere, 868,- Kr. samt ansvarsforsikring 350,- kr. for 2017.

 
Andre ydelser i TSA
Leje af grejskur 300 kr/år for 1/4 skur

Leje af sal i klubhuset til en begivenhed for et medlem kr. 500 kr/dag 

 
Medlemsskab af Træskibsforeningen findes i flere kategorier.
  • ​Fartøjsejere med ret til havneplads. Skal godkendes af Bestyrelsen efter indstilling af Havneudvalget.
  • Personlige medlemmer med stemmeret.                                Alle med interesse for Foreningen og dens formål kan optages som medlem.
  • Personlige medlemmer, der søger havneplads
  • Ungdomsmedlemmer, fartøjsejere under 25 år med ret til havneplads
  • Personlige ungdomsmedlemmer under 25 år
  • Personlige ungdomsmedlemmer under 25 år, der søger havneplads
  • Æresmedlemmer
Ønskes også havneplads i Træskibshavnen

Efter indmeldelse kan der søges om plads i havnen ved at udfylde fartøjsskemaet herunder
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32 | 8000 Aarhus C | CVR nr 33114338 | E-mail: tsa@tsa.dk