Medlemsskab/Priser
Her kan nye medlemmer selv melde sig ind
Er du tilknyttet et bestemt skib bedes feltet med SKIBSNAVN udfyldt


MEDLEMSPRISER
Vil du være medlem, så læs om TSA HER (åbner i nyt vindue)
Foreningen har flere former for medlemsskab.
Kontingentet opkræves årligt gældende pr. 1. januar til 31. december via betalingskort.
 
 
Priser for medlemskab : 
Medlemsskab 
 
 
Kontingent/2019
 
 
 
 Fartøjsejere
 
 
      1390,- kr. 
 
 
 Personligt medlemskab
 
 
        522,- kr. 
 
 
 Personligt medlemskab venteliste
 
 
        522,- kr.
 
 
 Ungdomsmedlem fartøjsejer
 
 
        695,- kr.
 
 
 Ungdomsmedlem under 25 år
 
 
        261,- kr.
 
 
 Forskelskontingent for midlertidig plads på kontrakt 
 
         868,- kr.
 
 
Alle fartøjer under TSA-stander skal være ansvarsforsikring kr. 500,- (obligatorisk) uden vragfjernelse.
 
Præmien herfor opkræves fremover som tillæg til kontingentet for fartøjsejere.
 
HAVNEPRISER

Priser for fartøjsplads for 2019/20 bliver fastsat på årsmødet i marts 2019.
Fartøjsplads sidste år var 1000,- kr. + 205,- kr./m2. (længde gange bredde)

Beløbene opkræves årligt gældende pr. 1. april til 31. marts via betalingskort.

Denne pris er baseret på, at fartøjsejerne yder en årlig arbejdsindsats for Træskibsforeningen i Aarhus

Obligatorisk ansvarsforsikring kr. 500,-
Opkræves sammen med kontingent fartøjsejere.
Undtaget forenings/fondsejede, samt tilsynspligtige fartøjer.

Medlemmer på venteliste, der har fået tildelt en midlertidig plads på kontrakt, betaler yderligere kontingentforskellen op til Fartøjsejere, 868,- Kr. samt ansvarsforsikring 350,- kr. for 2018.

 
Andre ydelser i TSA
Leje af grejskur 300 kr/år for 1/4 skur

Leje af sal i klubhuset til en begivenhed for et medlem kr. 500 kr/dag 

 
Fortegnelse over brug af persondata i TSA
Tryk her for at læse om TSAs behandling af dine persondata


Medlemsskab af Træskibsforeningen findes i flere kategorier.
  • ​Fartøjsejere med ret til havneplads. Skal godkendes af Bestyrelsen efter indstilling af Havneudvalget.
  • Personlige medlemmer med stemmeret.                                Alle med interesse for Foreningen og dens formål kan optages som medlem.
  • Personlige medlemmer, der søger havneplads
  • Ungdomsmedlemmer, fartøjsejere under 25 år med ret til havneplads
  • Personlige ungdomsmedlemmer under 25 år
  • Personlige ungdomsmedlemmer under 25 år, der søger havneplads
  • Æresmedlemmer
MOBILEPAY
BETALINGER FOR ARRANGEMENTER
Mobilpay nr. 60139
BETALINGER FOR GÆSTELEJE
Mobilpay nr. 88062

 
Ønskes også havneplads i Træskibshavnen

Efter indmeldelse kan der søges om plads i havnen ved at udfylde fartøjsskemaet herunder
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32 | 8000 Aarhus C | CVR nr 33114338 | E-mail: tsa@tsa.dk