PARKERINGSBESTEMMELSER FOR FISKERIVEJ

INFORMATION FRA SPORT & FRITID

Sport & Fritid stiller nogle lukkede arealer til rådighed for langtidsparkering for aktive medlemmer af havnens foreninger. Dermed bliver det muligt at have en længerevarende aktivitet på havnen uden at skulle betale for parkering i et nærliggende parkeringshus.

Områder til langtidsparkering

  • Vinterpladsen på Øst bag ved bomme/kæder.
  • Nordligste del af midterpladsen mellem Bugten og AMK, bag ved bommen.
  • Grusarealet ved Motorbådklubben.
  • Pladsen foran garagerne ved Kystpromenaden 4.
  • Del af vinterpladsen ved Krogen.
  • Opfyldningen ved Træskibshavnen.
  • Areal ved Træskibsforeningen.

For at parkere i disse områder skal man have en parkeringstilladelse, som udleveres af de respektive foreninger.

Parkeringstilladelser kan kun udleveres til aktive medlemmer af foreningen. Passive medlemmer, gæster, familiemedlemmer, samarbejdspartnere m.v. henvises til offentlige parkeringspladser med tidsbegrænsning.

Områderne til langtidsparkering må kun benyttes i forbindelse med en foreningsmæssig aktivitet. Beboere i eller ved FTL-havnen må ikke bruge parkeringsområderne til almindelig daglig parkering, heller ikke til nat-parkering.

Når parkeringsområderne benyttes, skal parkeringstilladelsen ligge i bilens forrude.

Det bemærkes, at kæder altid skal sættes på, således at parkeringsområderne er afspærret, ellers kan alle biler på området få en parkeringsbøde.

  •  
INFORMATION FRA TSA OM PARKERING

Kære medlemmer af TSA

Som bekendt er der indført parkeringsrestriktioner på havnen.
De offentlige tilgængelige p-arealer har nu en tidsbegrænsning på 3 timer.
Sport & Fritid stiller lukkede arealer til rådighed for langtidsparkering for aktive medlemmer af havnens foreninger.
For TSA’s aktive medlemmer vil det være muligt at langtidsparkere på opfyldningen og foran masteskuret. Parkeringsarealet foran masteskuret er endnu ikke markeret med skiltning.
Indtil skiltningen er bragt i orden, kan vi ikke garantere, at der ikke udstedes bøder på dette område.
Derfor rådes alle medlemmer til at parkere på opfyldningen i den kommende periode.
Vi kan fra dags dato udstede p-tilladelser til foreningens aktive medlemmer.
Som udgangspunkt kan du få udstedt en p-tilladelse hvis du er aktivt medlem af TSA og har en bil.
P-tilladelsen er således knyttet til bilens registreringsnummer og dit medlemsnummer i TSA.
Vi er klar over, at der kan komme forespørgsel på p-tilladelse til personer med aktivitet på havnen, som ikke er aktive medlemmer af TSA. Disse forespørgsler vil blive lagt op til principiel beslutning i bestyrelsen.

P-tilladelserne administreres af foreningens bogholder: Birgitte Quelle fra MOVEA.
P-tilladelsen kan afhentes på MOVEA for enden af Sydbroen.
Birgitte kan kontaktes på telefon 87551102, mail kontor@TSA.dk eller ved henvendelse på MOVEA. Birgitte træffes typisk på MOVEA hverdage efter 17 og i weekenden – eller efter konkret aftale.

 

PARKERINGSOMRÅDER PÅ FISKERIVEJ
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32 | 8000 Aarhus C | CVR nr 33114338 | E-mail: tsa@tsa.dk