VISIONSMØDE SØNDAG DEN 17/2 KL 1400 - 1630

Vi har brug for en debat om den langsigtede vision om, hvordan vores havn og havnearealer skal udvikle sig på langs sigt, dvs. om 15-20 år. Vores sidste to medlemsmøder, dels om bryggenes tilstand og dels om nyt klubhus, konkluderer at vi skal have et fælles langsigt mål at gå efter for at skulle vælge rigtigt i de sager. Skal vi blot forbedre lidt på det vi har, skal vi i stedet gå efter at skabe de bedste forhold muligt for såvel vores foreningsarbejde som for vores besøgende borgere, eller skal vi lægge os på en pragmatisk mellemvej.
KURSUS I DUELIGHED I SEJLADS
DEN TEORETISKE PRØVE

 

Fordi vi kærer os om sikkerhed om bord og til søs kræver TSA's vedtægter, at fartøjsejeren mindst har et duelighedsbevis.

Det har langt de fleste, men der er nogle der mangler, og der er sikkert nogle af os (inklusive formanden :-) som kan have godt af en genopfriskning.
Nu er muligheden der for det, idet TSA i samarbejde med Foreningen Ålekvasen Anna har arrangeret et kursus-forløb denne vinter og forår.
Det er tilrettelagt så alle kan være med og formanden, fyrbøder og andre medlemmer støtter op om alle, der finder det svært med en tekst. Så tegner og fortæller vi hinanden, hvordan det skal forstås. Så meld dig trygt, vi hjælper hinanden igennem.

Så har du ikke et duelighedsbevis eller bedre, eller finder du at din viden om duelighed om bord og til søs er meget rusten så tilmeld dig med det samme via dette link (https://sejlerkurser.safeticket.dk/events/38562-TSA_Duelighed_S2018/)

Bedste Hilsner
Nils
TSA formand

Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32 | 8000 Aarhus C | CVR nr 33114338 | E-mail: tsa@tsa.dk