PARKERINGSBESTEMMELSER FOR FISKERIVEJ

Vigtig meddelelse om parkering på opfyldningen

Der er nu opsat kæde på indgangen til langtidsparkeringen på opfyldningen. Kæden skal manifestere et aflukket parkeringsområde. 

I den forbindelse skal alle være opmærksomme på, at hvis kæden ligger på jorden, og der er uhindret adgang for alle, kan kommunens P-korps udskrive afgifter på arealet, uanset parkeringstilladelser.  Dette er også gældende for pladserne ved masteskuret

SÅ HUSK!! At sætte kæden på når I har passeret indgangen, OGSÅ når I forlader opfyldningen.


I løbet af december bliver indkørslen med kæde til opfyldningen lukket permanent og  bommen vil kunne åbnes med et telefonnummer.
Du kan allerede nu registrere dit telefonnummer og samtidig anmode om et 2021 parkeringskort.
Når systemet virker og kortet kan afhentes, bliver det meddelt her på hjemmesiden, via e-mail og på facebook

INFORMATION FRA TSA OM PARKERING

Retningslinjer for udstedelse af parkeringstilladelser

TSA er bemyndiget af Sport og Fritid til at udstede parkeringstilladelser til foreningens aktive medlemmer. Der udstedes parkeringstilladelser efter følgende retningslinger:

·       Man skal være medlem af foreningen og have betalt sin kontingent

·       Man skal have tilknytning til en konkret båd eller et udvalg

P-tilladelserne administreres af foreningens bogholder Birgitte Quelle fra MOVEA.

P-tilladelsen kan afhentes på MOVEA for enden af Sydbroen.

Birgitte kan kontaktes på telefon 87551102, mail kontor@TSA.dk eller ved henvendelse på MOVEA.
P-tilladelsen gælder i alle lukkede områder på Lystbådehavnen
 

Særlige retningslinjer ved mere end een bil

TSA’s medlemmer kan få udstedt en parkeringstilladelse til hver af husstandens biler og til firmabil, som anvendes fast. Hvis et medlem har behov for mere end én parkeringstilladelse, påhviler det medlemmet at dokumentere, at bilerne tilhører samme husstand – fx ved fremvisning af registreringsattester på bilerne. Hvis medlemmet har behov for parkeringstilladelse til firmabil, påhviler det medlemmet at dokumentere ansættelsesforholdet til virksomheden.

 

Særlige retningslinjer for foreningsskibe

TSA rummer flere foreningsskibe, hvor medlemmerne skal have mulighed for at parkere i forbindelse med foreningsskibenes aktiviteter. Bestyrelsen har besluttet at lade parkeringstilladelserne følge de allerede eksisterende retningslinjer for foreningsskibe, som siger, at et foreningsskib skal have 10 betalende medlemmer i TSA. Hvis et foreningsskib opfylder reglen om 10 betalende medlemmer, kan der således udstedes parkeringstilladelser til alle foreningsskibets aktive medlemmer. Det påhviler foreningsskibets formand eller kasserer at fremlægge en liste over foreningens medlemmer med angivelse af, hvem der er betalende medlemmer af TSA.
 

Gæsteparkering

Der er ikke mulighed for at udstede parkeringstilladelser til gæster. Gæster henvises til parkering i de offentlige parkeringshuse eller frit tilgængelige parkeringspladser på Trøjborg.

Arealer til parkering med parkeringstilladelse

Sport & Fritid stiller lukkede arealer til rådighed for langtidsparkering for aktive medlemmer af havnens foreninger. For TSA’s aktive medlemmer vil det være muligt at langtidsparkere på opfyldningen og foran masteskuret. Parkeringsarealet foran masteskuret er endnu ikke markeret med skiltning. Indtil skiltningen er bragt i orden, kan vi ikke garantere, at der ikke udstedes bøder på dette område.

TILMELDING TIL UDSKIFTNING AF ÅRSKORT
SAMT REGISTRERING AF BOMÅBNING

Ved at trykke tilmeld bliver du klargjort til et årskort 2021 til parkering, samt  dit mobiltelefonnummer registreret til åbning af parkeringsbomme i hele Lystbådehavnen.
Hvis du ikke fornyer kortet bliver bomåbningen afmeldt.
Der bliver meddelt et telefonnummer, der vil åbne bommene, når de ringes op.
Der bliver sendt en e-mail og en notits på hjemmesiden og Facebook når kort og bomåbningsnummer er klar til afhentning.
PARKERINGSOMRÅDER PÅ FISKERIVEJ
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C, E-mail: tsa@tsa.dk