Skriv hvad du søger til højre (f.eks. 2021 Havneplan)
SØSÆTNING
FORÅR 2021

Tryk på FORENINGSKALENDER ovenfor og se datoerne.
Bemærk at tilmeldng til søsætning kun kan foretages på de sedler, der er opsat på indersiden af klubhusdøren

ALLE FORENINGENS LOKALER ER AFLUKKET INDTIL VIDERE

April 2021

Medlemsskrivelse nr. 2.

Åbning af klubhuse og værkstedsfaciliteter

For øjeblikket er situationen den, at myndighederne stiller krav om, at brugerne af faciliteter som fx. vores værksteder og klubhuset skal møde med et gyldigt coronapas, og at dette tjekkes ved indgangen.

For øjeblikket gælder adgang kun for unge under 18 år og folk over 70. Men altså kun med coronapas. Der er ikke tale om en henstilling, men et krav, og foreningen kan blive idømt en ikke ubetydelig bøde. Vi kan som bestyrelse naturligvis ikke lægge navn til et brud på de gældende regler, og vi anser det for urealistisk at etablere et system med kontrol ved dørene. Den 6. maj vil der politisk blive taget stilling til yderligere lettelser i restriktionerne, men det er umuligt at vide noget om resultatet. De frivillige organisationer arbejder ihærdigt på at få lettet på kravet om indgangskontrol, men om det lykkes kan ingen vide. (se link nederst i denne meddelelse).

Altså: Det er ikke muligt for nuværende at åbne for klubhus og værksteder!

I denne forbindelse skal vi også gøre opmærksom på, at lukningen af klubhuset rent faktisk betyder, at det kun er toilettet, der må benyttes.

Standerudskiftning

Bestyrelsen forventer at kunne holde standerudskiftning den 12. juni. Håbet er, at vi på det tidspunkt kan samles i det fri, og holde en lille bitte fest. Vi planlægger at der kan blive en tale fra formanden, gang i grillen og lidt til ganen.

Årsmøde

Det er besluttet, at årsmødet skydes til 4. september 21.  Selv de mest pessimistiske prognoser for vaccination siger, at vi kan gennemføre det på det tidspunkt.

Vi ser frem til at kunne holde årsmøde og generelt til at lukke op igen.

Link til artikel fra DGI:  https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/frustration-over-haandtering-af-coronapas-i-foreningslivet

HER KAN MEDLEMMER AF TSA ANMODE OM NØGLEBRIK VED AT TRYKKE HER

MEDLEMSTILMELDING TIL TRÆMASKINKURSUS ELLER SYMASKINEKURSUS

 
FORENINGSSKIBE I TSA
SE FORENINGESKIBENES EGNE HJEMMESIDER PÅ LINK - TRYK PÅ ET BILLEDE
Vi bygger om på hjemmesiden .
/UdviklersideHer er et link kun for udviklere
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C, E-mail: tsa@tsa.dk