UDVALGET
OPGAVER OG ANSVAR
Støtter kassereren i arbejdet med at opfylde sine opgaver og ansvar (se ). Dette er p.t. således fordelt:
· HC formidler hvordan det går med økonomien og argumenterer for/imod forslag, der kræver
investeringer
· Birgitte Quelle administrerer opkrævninger, betalinger og bank, og administrerer derved medlemskartoteket

 

 
MØDER OG BESLUTNINGER
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C, E-mail: tsa@tsa.dk