Bestyrelen er på møde den 4. april 2019 konstitueret som vist nedenfor.

Nyheds/Formandsbreve 2021
Tidligere nyheds/formandsbreve
Referater fra bestyrelsesmøder fra år 2000 til d.d.
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C, E-mail: tsa@tsa.dk