ELUDVALGET
ANSVAR OG OPGAVER
Er ansvarlig for TSA´s elinstallationer og hvad alt hertil hører herunder:
- solceller drift, vedligeholdelse og kontrol af indtægter heraf
- forsyning til broer - opdatering og lovliggørelse
- forsyning til landplads
- forsyning til klubhus og værksteder
- aflæsning og afregning af elforbrug ved broer
 
 
MØDER/BESLUTNINGER
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C, E-mail: tsa@tsa.dk