TILMELDINGER TIL FRIVILLIGT ARBEJDE
Bryggebyggeri den 20. maj kl 17:00
Se herunder listen over tilmeldte deltagere
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C, E-mail: tsa@tsa.dk