Book 1:1 samtale
Se adresse

Havn

HAVNEUDVALG
Referater af
HAVNEUDVALGSMØDER

Ansvar og opgaver

· Placering af fartøjer i Træskibshavnen.

· Ansvar for venteliste og tildeling af pladser, herunder midlertidige pladser og vinterpladser

· Tegne kontrakter med fartøjsejere.

· I samarbejde med havnemesteren at være lokal havnemyndighed i Træskibshavnen.

· I samarbejde med havnemesteren at anvise og organisere opkrævning af gæstepladser. (herunder eventuelle vintergæster på kontrakt).

· I samarbejde med Broudvalget at anvise fornyelser, ændringer og vedligeholdelse af broanlægget.

FARTØJSSKEMA

Her er fartøjsskema, som er en forudsætning for Havneudvalgets arbejde med fartøjsplanen. 

Yderligere materiale i form af billeder eller dokumenter kan efter indsendelse af skemaet oploades til havneudvalg@tsa.dk .

Træskibsforeningen i Aarhus
Fiskerivej 32
8000 Aarhus C
E-mail: tsa@tsa.dk
Træskibsforeningen i Aarhus | Bogensegade 7, 4. tv | 8000 Aarhus C | Tlf.: +4587551102