Book 1:1 samtale
Se adresse

Husregler for udleje

Husregler

Klik her for print af lejekontrakt til udlejning af klubhuset
På Forsiden ses foreningskalender, hvor udlejning er vist,
Se kontrakten nederst på siden
Køkken
 Klubbens service må kun benyttes til føde- og drikkevarer.
 Klubbens service må ikke fjernes fra klubhusets areal med mindre det er aftalt med husudvalget.
 Efter brug af klubbens service efterlades dette på plads i skabe/skuffer i rengjort stand.
 Vasken i køkkenet må ikke benyttes til rensning af pensler og lignende.
 Komfur, vask, ovn, kaffemaskine, brødrister, køkkenbord mm. rengøres efter brug.
 Der må ikke efterlades personlige ejendele herunder madvarer på køkkenbordene med mindre det er efter aftale med husudvalget. Disse fjernes uden ansvar.
Køleskabe
 Medlemmer har ret til at låne en kasse i et af klubbens køleskabe efter aftale med husudvalget.
 Bådens navn skal stå tydeligt på kassen ellers fjernes denne med indhold.
 Kassen skal fjernes og rengøres efter brug.
 Det er af hygiejniske grunde ikke tilladt at opbevare for gammelt mad i køleskabene. - Husudvalget inspicerer jævnligt køleskabene for gammel mad. Findes der gammel mad i et medlems kasse mister medlemmet retten til at bruge køleskabene.
WC og bad
 Klubbens WC’er må kun benyttes til latrinært brug.
 Klubbens WC’er rengøres efter brug.
 Vaskene på badeværelset og toilettet må ikke benyttes til rensning af pensler eller lignende.
 Badet rengøres efter brug.
Rygning
 Det er kun tilladt at ryge i skipperstuen. Husets øvrige indendørs arealer er absolut røgfri.
Dyr
 Det er ikke tilladt at medbringe dyr i klubhuset.
 Efterladenskaber fra hunde (eller andre dyr) på husets udendørs arealer skal omgående fjernes af ejeren.
 Hunde der befinder sig på husets udendørs arealer skal være i snor og under opsyn af ejeren.
Huset generelt.
 Det er ikke tilladt at okkupere husets arealer hverken til privat- eller forenings arrangementer. - Ønskes leje af salen skal dette ske efter aftale med husudvalget og jf. husets lejekontrakt.
 Enhver af klubbens medlemmer der bruger huset rydder op efter sig selv og egne gæster.
 Husets interiør behandles med respekt og omtanke.
 Private ejendele må ikke opbevares på klubbens arealer over længere tid. – Disse fjernes uden ansvar.
 Private ejendele til bortgivelse stilles på terrassen på bordet foran skipperstuen. Det skal fremgå tydeligt, at de er til bortgivelse. Emnerne skal fjernes igen inden en uge. - Emner der står i længere tid fjernes uden ansvar.
 Husets udendørs arealer behandles med respekt og omtanke og efterlades opryddet.
 Grill samt udendørs møbler rengøres efter brug.
 Huset skal være aflåst kl. 18 – 10 næste morgen.
 Overdreven fuldskab, støjende samt stødende adfærd er ikke tilladt på husets arealer.
 Medlemmer der befinder sig på husets arealer skal overholde lov og orden i henhold til gældende dansk lov. – Overtrædelse politianmeldes.
Overtrædelse af en eller flere dele af husreglementet medfører restriktioner, eksklusion fra husets arealer og i sidste instans udelukkelse fra TSA. – Foretages af bestyrelsen jf. foreningens vedtægter.
Sikkerhed
 I tilfælde af brand evakueres bygningen omgående. kontakt brandmyndighederne og forsøg herefter at minimere brandens udvikling evt. ved hjælp af foreningens slukningsredskaber hvis dette er muligt på forsvarlig vis (dette er dog på eget ansvar). – Brandtæppe findes i køkkenet på nordvendt væg, brandslange findes i computerskabet og brandslukker findes under opslagstavlen i gangen.
 I tilfælde af alvorlig ulykke. Stop ulykken, kontakt 112 forsøg at yde førstehjælp -førstehjælpskasse findes i køkkenskabet over vasken længst mod vest.
 I tilfælde af indbrud eller hærværk kontakt omgående TSA’s formand eller tovholder for husudvalget.
 Formand: Bjarke Hansen 31226338
 Tovholder: Anne Marie Dinesen 22426025
Kontrakt for udlejning af TSA’s klubhus
 
 • Leje omfatter salen. Lejer har adgang til køkken og terrasse. TSA’s øvrige medlemmer har ret og adgang til at bruge køkken, terrasse samt Skipperstue. Lejeperioden starter kl. 12.00 middag og løber til kl. 12 middag den efterfølgende dag, hvor sal, køkken og toiletter skal afleveres i opryddet og rengjort stand.
 • Musik i salen er tilladt, men ikke forstærket musik på terrassen. Der må ikke opsættes telt på udendørsarealerne.
 • I perioden med klargøring af bådene 1. april til 1. juni udlejes salen ikke fra fredag kl. 12 til søndag kl. 18. Der kan i denne periode i særlige tilfælde søges om dispensation hos husudvalget.
 • Nytårsaften udlejes salen ikke.
 • Lejer skal være aktivt medlem af TSA. Lejer skal derudover have enten fast eller midlertidig bådeplads i havnen eller have minimum 2 års anciennitet som aktivt medlem. Ved reservation fremvises medlemsbevis (kvittering for betalt medlemskab de seneste 2 år).
 • Lokalet kan kun lejes til egne sammenkomster. Ved reservation betales lejeafgift på kr. 500,-.
 • Det er muligt for forenings- /fondsejede fartøjer med fast plads i TSA samt for foreninger der fremmer TSA’s interesser at søge dispensation for betaling af lejen. Dispensation er dog kun mulig, hvis lejen vedrører foreningsrelaterede arbejde såsom generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, medlemsmøder eller lign. Dispensation kan kun gives til aktiviteter der afholdes på hverdage fra kl. 19. Booking skal gå i gennem husudvalget og lejekontrakt skal underskrives.
 • Lejer har ansvaret for at husets regler i lejeperioden bliver overholdt jfr. husreglementet.
 • Lejer hæfter for skader på lokaler og inventar samt mangelfuld rengøring. Lejer skal selv medbringe karklude og viskestykker.
 • Lejer har det fulde ansvar for at arrangementet afvikles i god ro og orden, herunder ansvar for at børn, der færdes på broerne, bærer redningsveste.
 • Misbrug og overtrædelse af betinge
Træskibsforeningen i Aarhus
Fiskerivej 32
8000 Aarhus C
E-mail: tsa@tsa.dk
Træskibsforeningen i Aarhus | Bogensegade 7, 4. tv | 8000 Aarhus C | Tlf.: +4587551102