Book 1:1 samtale
Se adresse

Medlemsskab Priser

Vil du være medlem, så læs om TSA HER (åbner i nyt vindue)
Foreningen har flere former for medlemsskab.
Kontingentet opkræves årligt gældende pr. 1. januar til 31. december via betalingskort.
 
 
Priser for medlemskab : 
Medlemsskab 
 
 
Kontingent/2024
 
 
 
 Fartøjsejere
 
 
      1447,- kr. 
 
 
 Personligt medlemskab
 
 
        574,- kr. 
 
 
 Personligt medlemskab venteliste
 
 
        574,- kr.
 
 
 Ungdomsmedlem fartøjsejer
 
 
        748,- kr.
 
 
 Ungdomsmedlem under 25 år
 
 
        312,- kr.
 
 
 Forskelskontingent for midlertidig plads på kontrakt 
 
         872,- kr.
 
Andre ydelser i TSA
Leje af grejskur 400 kr/år for 1/4 skur

Leje af sal i klubhuset til en begivenhed for et medlem kr. 600 kr/dag 
Fortegnelse over brug af persondata i TSA
Tryk her for at læse om TSAs behandling af dine persondata


Medlemsskab af Træskibsforeningen findes i flere kategorier.
  • ​Fartøjsejere med ret til havneplads. Skal godkendes af Bestyrelsen efter indstilling af Havneudvalget.
  • Personlige medlemmer med stemmeret.                                Alle med interesse for Foreningen og dens formål kan optages som medlem.
  • Personlige medlemmer, der søger havneplads
  • Ungdomsmedlemmer, fartøjsejere under 25 år med ret til havneplads
  • Personlige ungdomsmedlemmer under 25 år
  • Personlige ungdomsmedlemmer under 25 år, der søger havneplads
  • Æresmedlemmer
MOBILEPAY
BETALINGER FOR ARRANGEMENTER
Mobilpay nr. 60139
BETALINGER FOR GÆSTELEJE
Mobilpay nr. 88062
BETALING VEDR. DONATIONER/NØGLEBRIKKER
Mobilepay nr. 11678
BETALING FOR VASKEHUS
Mobilpay nr. 686183
HAVNEPRISER

Priser for fartøjsplads for 2023 fastsat på Årsmødet 25. marts 2023.
Fartøjsplads:
Grundbeløb
1848,- kr. +232,kr./m2. 
(længde gange bredde)

Beløbene opkræves årligt gældende pr. 1. april til 31. marts via betalingskort.

Denne pris er baseret på, at fartøjsejerne yder en årlig arbejdsindsats for Træskibsforeningen i Aarhus

Medlemmer på venteliste, der har fået tildelt en midlertidig plads på kontrakt, betaler yderligere kontingentforskellen op til Fartøjsejere, 868,- Kr
Ønskes også havneplads i Træskibshavnen
Efter indmeldelse kan der søges om plads i havnen TRYK HER 
Træskibsforeningen i Aarhus
Fiskerivej 32
8000 Aarhus C
E-mail: tsa@tsa.dk
Træskibsforeningen i Aarhus | Bogensegade 7, 4. tv | 8000 Aarhus C | Tlf.: +4587551102