Træskibsforeningen i Aarhus styres til dagligt af bestyrelsen, der er valgt på Årsmødet, der er højeste myndighed.
Til den daglige drift er nedsat en række udvalg med en tovholder, som selv vælger sine udvalgsmedlemmer med ansvar overfor bestyrelsen.
ØKONOMIUDVALG

Ansvar og opgaver

  • Foreningens kasserer er født medlem
  • Administratoren styrer opkrævninger, kontering, budgetovervågning og medlemskartoteket
  • Udvalgsmedlem udfører den praktiske bogføring
Træskibsforeningen i Aarhus administreres af Bestyrelsen, der er valgt på det årlige Årsmøde efter vedtægterne.

Det daglige foreningsarbejde varetages af diverse udvalg, hvor tovholderen er udpeget af Bestyrelsen og selv hyrer deltagerne i udvalget.

Udvalgene arbejder frit inden for de tildelte budgetter og indstiller forslag og beslutninger til Bestyrelsen.
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C, E-mail: tsa@tsa.dk