Book 1:1 samtale
Se adresse

Parkering

INFORMATION FRA TSA OM PARKERING

Retningslinjer for udstedelse af parkeringstilladelser

TSA er bemyndiget af Sport og Fritid til at udstede parkeringstilladelser til foreningens aktive medlemmer. Der udstedes parkeringstilladelser efter følgende retningslinger:

·       Man skal være medlem af foreningen og have betalt sin kontingent

·       Man skal have tilknytning til en konkret båd eller et udvalg

P-tilladelserne administreres af foreningens bogholder Birgitte Quelle fra MOVEA.

P-tilladelsen kan afhentes på MOVEA for enden af Sydbroen.

Birgitte kan kontaktes på telefon 87551102, mail kontor@TSA.dk eller ved henvendelse på MOVEA.
P-tilladelsen gælder i alle lukkede områder på Lystbådehavnen
 

Særlige retningslinjer ved mere end een bil

TSA’s medlemmer kan få udstedt en parkeringstilladelse til hver af husstandens biler og til firmabil, som anvendes fast. Hvis et medlem har behov for mere end én parkeringstilladelse, påhviler det medlemmet at dokumentere, at bilerne tilhører samme husstand – fx ved fremvisning af registreringsattester på bilerne. Hvis medlemmet har behov for parkeringstilladelse til firmabil, påhviler det medlemmet at dokumentere ansættelsesforholdet til virksomheden.

 

Særlige retningslinjer for foreningsskibe

TSA rummer flere foreningsskibe, hvor medlemmerne skal have mulighed for at parkere i forbindelse med foreningsskibenes aktiviteter. Bestyrelsen har besluttet at lade parkeringstilladelserne følge de allerede eksisterende retningslinjer for foreningsskibe, som siger, at et foreningsskib skal have 10 betalende medlemmer i TSA. Hvis et foreningsskib opfylder reglen om 10 betalende medlemmer, kan der således udstedes parkeringstilladelser til alle foreningsskibets aktive medlemmer. Det påhviler foreningsskibets formand eller kasserer at fremlægge en liste over foreningens medlemmer med angivelse af, hvem der er betalende medlemmer af TSA.
 

Gæsteparkering

Der er ikke mulighed for at udstede parkeringstilladelser til gæster. Gæster henvises til parkering i de offentlige parkeringshuse eller frit tilgængelige parkeringspladser på Trøjborg.

Arealer til parkering med parkeringstilladelse

Sport & Fritid stiller ALLE lukkede arealer til rådighed for langtidsparkering for aktive medlemmer af havnens foreninger. 

TILMELDING TIL UDSKIFTNING AF ÅRSKORT
SAMT REGISTRERING AF BOMÅBNING


Ved at trykke <TILMELD> bliver du klargjort til et årskort 2022 til parkering, samt  dit mobiltelefonnummer registreret til åbning af parkeringsbomme i hele Lystbådehavnen.
Første gang skal du udfylde og returnere en samtykke erklæring til at din nummerplade registreres i systemet.
Hvis du ikke fornyer kortet hvert år, bliver bomåbningen afmeldt.
Telefonnumre 
Bom Vest Opfyldningen 
91186757
Bom ind Vinterplads Øst 91181396
Bom ud Vinterplads Øst 23851262
Internationalt sejlcenter 91228431
TRYK PÅ TILMELD
Træskibsforeningen i Aarhus
Fiskerivej 32
8000 Aarhus C
E-mail: tsa@tsa.dk
Træskibsforeningen i Aarhus | Bogensegade 7, 4. tv | 8000 Aarhus C | Tlf.: +4587551102