UDVALGET
OPGAVER OG ANSVAR
· Ungdomsudvalget driver, vedligeholder og sejler med foreningens juniorbåd "SIF".
·
· Juniorbåden er primært til brug for Træskibsforeningens medlemmer under 25 år, men andre kan også
deltage. Et medlemskab af Træskibsforeningen Aarhus er dog en forudsætning.
· Ungdomsudvalget tilbyder oplæring i sikkerhed til søs, godt sømandsskab og praktisk sejlads.
· Godkendte skippere kan booke "SIF" til sejlads ved at kontakte tovholderen for Ungdomsudvalget.
MØDER OG BESLUTNINGER
 Juniorbåden har et sejlareal på 15 m², er 5,7 meter lang og har plads til 3 personer ombord. Båden minder
meget om en Nordisk Folkebåd, men er dog lidt mindre. For at sejle med "SIF" skal man opfylde følgende
krav:
 Være medlem af foreningen
 Som fartøjsfører af "SIF" skal du have "Duelighedsbevis i Sejlads for Fritidssejlere" (det blå
fritidsejlerbevis) i både teoretisk og praktisk duelighed
 Have aflagt fartøjsførerprøven over for foreningens bemyndigede, og er blevet godkendt til sejlads
 Gaster uden duelighed/fartøjsførerprøve må kun sejle sammen med en godkendt skipper
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C, E-mail: tsa@tsa.dk